vrijdag 30 augustus 2019

2019 Leerlingenvervoer naar SO Steenwijk

In 2019 ben ik met ouders bezig geweest om vervoer te regelen naar SO Steenwijk.
Met een niet goede/volledige diagnose op papier bleek dit een harde dobber.

Het Samenwerkingsverband en Leerlingenvervoer verwezen deze jongen met kenmerken van ASperger, eerst naar De Aventurijn. Deze school is dan wel een Renn4-school, maar is heel verschillende met de school in Steenwijk.
Op het Aventurijn zitten veel meer kinderen met een externaliserende problematiek. Zoals bv ADHD.
Ook zijn zij geen expertisecentrum en hebben niet alle ondersteunende diensten direct in de school.

Ouders ervaarden deze school zelf ook als ongeschikt en enorm prikkelrijk.
We hebben zowel bij Samenwerkingsverband als Leerlingenvervoer proberen uit te leggen wat de verschillen zijn en ook aangegeven dat het toch uiteindelijk de ouders zijn die weten wat het meest geschikt is voor hun kind.
Maar schijnbaar blijft het erg lastig om dat te geloven, want pas na advies van de oude school, advies van De Aventurijn en advies van huisarts kon deze jongen toch naar Steenwijk.
En wat gaat het daar goed!

Iedereen die hier mee te maken krijgt: laat je niet afschrikken door de instanties. Als ouder weet je precies wat goed is voor je kind en als een school niet goed voelt (altijd wel eerst gaan kijken/proeven/ondervinden) dan bij je keuze blijven en ervoor vechten!

Helaas staan de Renn4-scholen in Hoogeveen (Aventurijn en Atlas) onder veel ouders met kinderen met ASS (met name internaliserende problematiek) niet erg goed bekend. Het is er te prikkelrijk, de expertise schiet tekort, 'uitzonderingen' zijn niet mogelijk en vaak is er sprake van pesten en/of agressiviteit.
Ook wordt er vaak te weinig naar ouders geluisterd, ondanks alle goede bedoelingen.


30-8-2019 Rapport Kinderombudsman

Gisteren verscheen het rapport van de Kinderombudsman over leerlingenvervoer.
Kan het hele rapport hier niet plaatsen, maar hierbij de pagina met link naar het rapport:

https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/scholen-weer-begonnen-10-uitgangspunten-voor-beter-leerlingenvervoer

vrijdag 6 april 2018

6-4-2018 Communicatie

Vandaag contact gehad met de mevrouw van de gemeente van Leerlingenvervoer. Ik had een vraag gesteld en zij heeft deze meteen goed opgepakt.
Ik merk dat de communicatie in de loop der jaren beter geworden is. Doordat we elkaar hebben leren kennen in verschillende situaties, begrijpen we elkaar beter.
Er staan voor komend schooljaar veranderingen aan te komen mede doordat het Leerlingenvervoer anders geregeld gaat worden op provinciaal niveau.
Maar ik heb er wel vertrouwen in.
Al was het alleen maar om het feit dat ik netjes werd geïnformeerd hierover.
Hoop dat iedereen straks op tijd op de hoogte is en dat er wat betreft vaste, vertrouwde chauffeurs weinig gaat veranderen.

woensdag 14 februari 2018

14-02-2018 Het gaat goed

Het is een hele tijd geleden sinds het laatste blog.
Nu moeten we eerlijkheidshalve ook toegeven dat er op dit moment geen noemenswaardige problemen meer zijn rond leerlingenvervoer.
De communicatie is erg verbeterd. Tussen ouders, Connexxion en de gemeente.

Heel af en toe vangen we geluiden op dat men het leerlingenvervoer in Drenthe anders wil gaan organiseren.
We hopen dat men de ouders en met name onze werkgroep hierover op tijd gaan inlichten en het met ons bespreekt.
Hoop dat men in ieder geval niets gaat beslissen zonder onze inbreng.

vrijdag 29 mei 2015

Bijeenkomst 17 juni 2015 met gemeente en vervoersbedrijven

In de Hoogeveensche Courant stond dat er op 17 juni een bijeenkomst is voor relevante organisaties wat betreft diverse vervoersvormen: openbaar busvervoer, WMO-vervoer, vervoer van en naar Alescon en leerlingenvervoer.
Er is een werkgroep die bestaat uit Connexxion,VMNN, Mobitrans, vrijwilligers van Hoogeveenvervoert.nl en de buurtbus Alteveer-Kerkenveld.

Wij waren verbaasd dat onze Werkgroep niet was uitgenodigd. Leerlingenvervoer wordt wel elke keer genoemd, maar lijkt 'bijzaak' te zijn. Of men is ons 'vergeten' of men wil liever zonder ons?

Als het gaat om inzetten van vrijwilligers willen we toch als Werkgroep een stem hebben. En als we kijken naar afspraken uit het verleden, zouden ze ons toch 'aan de voorkant' informeren.

Wat mij opviel is dat er ook een zin in het artikel stond over Maatwerk leveren. Deze term kennen we van ex-wethouder Bargeman en is ook vaak genoemd in onze verslagen. Voelde een beetje alsof ze wel wisten van bestaan van onze Werkgroep.

We hebben zelf een mail gestuurd naar de gemeente en zijn uiteindelijk toch uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn. Opmerking die bij de uitnodiging stond:
"Wat betreft het leerlingenvervoer willen we rekening houden met leerlingen die wel en niet van een algemene voorziening (in de vorm van een openbare busdienst) gebruik kunnen maken".
Dat klinkt toch wel weer alsof ze de problematiek van leerlingen onderschatten.

We zijn nog op zoek naar mensen (2) die met ons mee willen naar de bijeenkomst. Mensen die goed kunnen verwoorden waarom goed leerlingenvervoer erg belangrijk is voor onze kinderen.
De bijeenkomst is van 9.30 tot 11.30 in de Burgerzaal van het Raadhuis.

dinsdag 14 april 2015

Tevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer en bericht krant: leerlingenvervoer met vrijwilligers??

Op 24 maart kregen we de brief met daarin verzoek om een tevredenheidsonderzoek wat betreft leerlingenvervoer in te vullen.
Ik vind het nog steeds een beetje geldverspilling, omdat evt klachten echt wel bij de gemeente en Connexxion binnenkomen. Zo mondig zijn we wel dacht ik.

Woensdag 8 april stond er een verbazingwekkend stukje in de Hoogeveensche Courant: Wethouder Jan Steenbergen heeft het over het integreren van verschillende vervoersvormen. Waarbij streekvervoer, leerlingenvervoer, AWBZ-vervoer, de regiotaxi en de buurtbus gaan werken met vrijwilligers.
De werkgroep houdt deze ontwikkeling goed in de gaten, want de combinatie: vrijwilligers en leerlingenvervoer lijkt ons niet zo'n goed plan.
Onze kinderen hebben vaste structuur nodig en kunnen ze dat dan nog bieden?

donderdag 12 juni 2014

Leerlingenvervoer naar Sociaal Domein (WMO)

Nieuws wat we met spanning volgen:

Het Leerlingenvervoer gaat over naar het Sociaal Domein. Dat is hetzelfde als waar Jeugdzorg, PGB's  e.d. straks ook onder vallen.
Dat betekent vermoedelijk te maken met een andere afdeling en een andere ambtenaar.
Wanneer dit allemaal moet gaan gebeuren? Geen idee.
Het kan toch niet zo zijn dat dit komend schooljaar al veranderen gaat: we hebben net alle formulieren weer ingevuld en we wachten op de bevestigingen voor komend schooljaar.
Als één en ander gaat veranderen zou men ons ouders op tijd gaan inlichten.
Ben heel benieuwd....

Meldpunt Leerlingenvervoer

Om als dit soort onderstaande verhalen heb ik besloten een Meldpunt op te richten.
Hier kunnen alle klachten, vragen en ideeën worden gemeld.


Aan de rechterkant van dit blog staat hiervoor een formulier.
Dat formulier komt automatisch in mijn mail en dan zal ik z.s.m. terugmailen.

En als het nodig is de andere leden van de 'Bezorgde ouders'-club raadplegen.

Leerlingenvervoer zoekt passende school?

We hoorden het volgende verhaal...

Voor een jongen (PDD-NOS) die net naar het VSO Ambelt Hardenberg ging, was er geen vervoer meer mogelijk.
Het afgelopen jaar ging het vervoer al op een o.i. aparte manier: niet alle dagen werd hij vervoerd, maar van de ouders werd verwacht dat zij ook één keer in de week reden. Anders zou het vervoer niet vergoed worden! Dat hij de afgelopen tijd naar Hardenberg vervoerd werd, gold als een noodoplossing.
Dat is volgens mij ook niet de bedoeling van het recht op leerlingenvervoer, maar oke... het werd nog gekker...


Er werd gezegd dat deze jongen komend jaar alleen nog naar Hardenberg zou mogen met het openbaar vervoer. Dat iemand met een vorm van autisme dat niet zou kunnen werd niet over na gedacht.
En uiteindelijk heeft Leerlingenvervoer zelf naar de Ambelt in Meppel gebeld of daar komend jaar plek voor deze jongen zou zijn.
Sinds wanneer bepaald Leerlingenvervoer welke school passend is voor een kind?

We hadden toch in 2011 duidelijk gemaakt dat de ouders heus wel zelf weten welke school het beste bij het kind past. En dat ze het liefst hun kind zo dicht mogelijk bij huis houden en niet voor de lol op een school doen die ver weg is.
Dat staat zelfs in de notulen die toen gemaakt zijn.

Een kind lange tijd op dezelfde school houden, vooral als deze een vorm van autisme heeft, is meestal heel verstandig. Telkens wennen op een nieuwe school is juist helemaal niet goed.

Het lijkt erop dat tegen deze ouder, die niets heeft meegemaakt van onze gesprekken met de gemeente, van alles gezegd is wat niet klopt.

Wij als ouders bepalen de beste school! Leerlingenvervoer mag zich daar niet mee bemoeien en al helemaal niet gaan bellen!dinsdag 1 april 2014

En nu verder....


Na de bijeenkomst en het krantenartikel kregen we verschillende mailtjes. Ouders zijn blij dat de gemeente wakker is geschud.

26-6-2011
We kregen een goed bericht van een ouder die een positieve beschikking kreeg voor haar dochter.
Ze wonen binnen de 6 km grens maar haar kind is niet in staat is om zelfstandig te reizen of te kunnen reizen met begeleiding. Ook door de gezinssituatie kan haar dochter niet naar school worden gebracht.
Op het aanvraagformulier stond vermeld dat je medische gegevens mee moest sturen, waarin je aan kon tonen waarom je kind niet in staat is om zelfstandig te kunnen reizen.
Ze hadden psychiatrische gegevens meegestuurd en de indicatie van het CIZ.
Ze hebben groepsvervoer toegewezen gekregen.

29-6-2011
Helaas kregen wij zelf (degene die dit weblog bijhoudt) geen positief bericht.
Wij hadden voor onze jongens de aanvraagformulieren gewoon ingevuld en ook de psychiatrische gegevens meegestuurd.
Voor onze oudste hadden we vermeld dat het ging om individueel vervoer. Omdat zijn problematiek dat met zich meebrengt en hij ook nog eens naar een nieuwe school (VSO) moest.
We hadden dat ook al een beetje aangegeven naar leerlingenvervoer toe, toen we al de bijeenkomsten startten. Dat ze niet begrepen hebben dat het om dezelfde jongen ging vind ik nog steeds vreemd.

Allereerst hadden ze al de verkeerde school vermeldt op het toegestuurde papier.
Daarnaast was wel groepsvervoer toegewezen maar dus niet individueel vervoer zoals we hadden gevraagd.
We hebben direct gebeld met leerlingenvervoer en ze vertelde ons dat individueel vervoer niet mogelijk was omdat het dan in het afgelopen jaar echt fout had moeten gaan.
We vertelden dat dit ook wel zo was: door de overprikkeling deed hij erg vervelend tegen de andere kinderen.
We zeiden ook dat juist door de overgang naar het VSO de kans tot overprikkeling veel hoger was en dat we niet willen wachten op grotere problemen.

Volgens de mevrouw van leerlingenvervoer was zelfs medisch advies niet van toepassing. Ook werd gezegd dat er niet aan individueel vervoer gedaan werd, wat absoluut niet waar is, want we kennen kinderen die wel individueel vervoer hebben.

30-6-2011
We hebben bezwaar tegen de beschikking ingediend.
We hebben ouders van kinderen die bij onze zoon in de taxibus zitten, gevraagd hun klachten op te schrijven.
Ook hebben we de Commissie van Begeleiding van de huidige school gevraagd hun advies op papier te zetten. Daar staat duidelijk in:
* De commissie acht aangepast vervoer noodzakelijk omdat:
 • reizen met het openbaar vervoer vanwege de lichamelijke en/of geestelijke en/of emotionele toestand van de leerling onmogelijk is of ten koste gaat van zijn of haar gezondheid;
 • het begeleiden van de leerling door de ouders tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden. 

22-7-2011
Op het bezwaarschrift kregen we als antwoord dat we met onze zoon naar een onafhankelijke arts moeten of dat die arts bij ons thuis komt.
We belden maar eens weer met leerlingenvervoer.

We kregen te horen dat een psychiatrisch rapport niet onafhankelijk genoeg was.
We vertelden dat we met vakantie gingen en dus niet naar een arts kunnen (als dat al mogelijk is met onze zoon die nooit mee wil).
Het rare antwoord dat we kregen was dat ze het door ging geven aan de arts en dat de gegevens misschien konden worden opgevraagd bij de GGZ-pyschiater. Die gegevens hadden we al opgestuurd en die vonden ze even daarvoor niet onafhankelijk genoeg. We snappen het niet meer.
We hebben maar gekozen voor huisbezoek.
Deze kwam langs en onze zoon zat de hele tijd op zijn kamer en aan het einde moest hij even naar beneden en gooide hij kussens naar haar.
En uiteindelijk kregen we het individueel vervoer toegewezen.


Krantenartikel Hoogeveensche Courant 10-6-2011

vrijdag 28 oktober 2011

Bijeenkomst met de gemeente (16-05-2011)

De werkgroep had, in samenwerking en onder leiding van oudervereniging Balans, een bijeenkomst georganiseerd in SBO De Carrousel.

Aanwezig waren dhr. Bargeman (wethouder), raadsleden CDA, CU, SP, VVD, PvdA, beleidsambtenaren, ouders en schooldirecties. In totaal ongeveer 30 mensen.

Op de agenda stond:
 • aanleiding van de bijeenkomst
 • stand van zaken door woordvoerder ouders
 • gevolgen leerlingenvervoer voor scholen (SBO Carrousel (ook namens v.d.Ploegschool en Kameleon) en SO de Ambelt (Steenwijk)
 • uitwisseling standpunten over onafhankelijke arts
 • toelichting van ouders over voorbeelden van problemen

Doel van de avond:


Het doel van de avond was inzicht geven in de problematiek die kinderen en ouders hebben met het leerlingenvervoer. Ouders hebben continu het gevoel voor het vervoer van hun kinderen te moeten vechten. En als je als ouders van een kind met bijvoorbeeld autisme (ASS) gewoon doodmoe gestreden bent, dan krijg je geen vervoer (ervaring van tenminste 1 ouder), met alle gevolgen voor kind (gepest op nieuwe school) en ouders (burnout). De ouders willen met de gemeente samenwerken en willen dat er zonder strijd goed gekeken wordt naar de situatie van kind en thuisfront. 

Resultaten/toezeggingen:

 • Communicatiefouten zoals aangeven dat er geen ingrijpende wijzigingen aankomen en achteraf pas inzage krijgen in de stukken waaruit blijkt dat er wel ingrijpende wijzigingen zijn zullen worden voorkomen door eerder en juister te informeren. Hierdoor had een van de scholen niet gebruik kunnen maken van het inspraakrecht.
 • De informatie op de website zal worden verbeterd, compleet en opzoekbaar.
 • De gemeente gaat na of er nog andere vormen van communicatie beschikbaar zijn zoals bijvoorbeeld een (email)nieuwsbrief. 
 • De beschikkingen komen ruim voor de zomervakantie naar de ouders, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.
 • De gemeente gaat na of het mogelijk is de beschikking voor meerdere jaren af te geven (mits er wijzigingen zijn) 
 • De gemeente gaat na of klachten sneller verholpen kunnen worden
 • De gemeente houdt vast aan de 6 kilometergrens, waarbij voor schrijnende gevallen een uitzondering gemaakt kan worden. De gemeente bepaalt dat aan de hand van de ontvangen informatie en eventueel een onafhankelijk arts.
Opmerkingen:  
 • Niet duidelijk is geworden wanneer er nu sprake is van een twijfelgeval.
  De ouders gaven aan dit als een motie van wantrouwen te ervaren en de vertegenwoordigers van de scholen hebben uitgelegd, dat juist de school nadrukkelijk meewerkt om kinderen zo zelfstandig mogelijk in de wereld te zetten, waarbij naar de mogelijkheden van het kind wordt gekeken en natuurlijk naar de veiligheid.
 • Een kind kan best niveau best Havo of hoger hebben en toch niet zelfstandig naar school gaan, omdat het verdwaald of in paniek raakt als een bus niet komt.
 • Het nadeel van een onafhankelijk arts is dat een kind weer opnieuw bij een deskundige komt, met alle stress vandien.
  Daarnaast zal deze arts (psychiater, hopen de ouders) toch aan de hand van de beschikbare informatie van school, ouders, en behandelende deskundigen zijn/haar oordeel vellen. Is dit niet kostenverhogend?
  De gemeente geeft aan niet zelf het oordeel aan de hand van de informatie te willen geven en soms dus een onafhankelijk arts in te willen schakelen. Dit jaar is dat niet zo heel vaak voorgekomen. Hoe dat in de loop van het jaar zal zijn is niet duidelijk geworden.
 • De zes kilometergrens:
  De gemeente heeft besloten om de grens voor leerlingenvervoer te verhogen naar zes kilometer. En in schrijnende gevallen toch tegemoet te komen. Dit is voor veel gezinnen erg ingrijpend besluit. Immers vaak zijn er meer kinderen en is het praktisch niet mogelijk om twee kinderen tegelijkertijd naar twee verschillende locaties te brengen.,
 • Vervoer naar VSO:
  Ouders worden soms tot een schoolkeuze die niet altijd goed is voor een kind.
  Sommige scholen zijn goed in bepaalde gedragsproblematieken, anderen hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om het Havo diploma te halen etc.
  Dus er kan niet algemeen gesteld worden dat een kind altijd naar de Cluster4 school in Hoogeveen moet gaan.
  Een schrijnend geval van een zoon met autisme spectrum wordt toegelicht. Doordat de ouders door burnout niet meer in staat waren tegen de beschikking van leerlingenvervoer in te gaan, is deze jongen van school gehaald en in Hoogeveen naar school gedaan, waar hij totaal niet paste en gepest is.  Dit persoonlijk drama had achteraf gezien de regels niet gehoeven.
 • De communicatie met de gemeente:
  Naar voren kwam het gevoel om niet serieus genomen te worden en als profiterende ouders te worden gezien. Ook is gebleken dat de scholen niet goed en tijdig zijn geïnformeerd over beleidswijzigingen.
  Het feit dat op deze bijeenkomst zowel de wethouder, raadsleden en ambtenaren aanwezig zijn wordt door de ouders erg op prijs gesteld.

vrijdag 9 september 2011

Verslag gemeente (24-03-2011)

We kregen inderdaad een verslag van de gemeente toegestuurd.

We waren wel heel blij met de toezegging dat de aanmeld-procedures voor het leerlingenvervoer voor de zomervakantie rond zouden zijn.  En dat de aanvragen voor vervoer maar eenmaal gedaan hoeven te worden (zolang je kind op dezelfde school zit).
Maar we hadden ook een beetje het gevoel alsof het een andere bijeenkomst was geweest dan waar wij waren geweest. Veel van onze punten waren niet meer terug te vinden. Weer overheerste het gevoel dat de gemeente ons nog niet echt begreep.

Daarom besloot de werkgroep om alle raadsleden, alle beleidsmedewerkers en alle B&W-leden een brief en een mail te sturen. Met een uitnodiging voor een bijeenkomst die we zelf gingen organiseren.
Om ze te informeren. Om ze te laten weten hoe het is om "speciale" kinderen te hebben en te moeten functioneren in een druk gezin.
Zodat men nu en in de toekomst weet, dat dit niet een groep is waar je zomaar even op bezuinigen kan (of dingen in kan wijzigen).  Dat er naar ons geluisterd wordt, voordat er besluiten worden genomen.

dinsdag 6 september 2011

Bijeenkomst met/bij de gemeente (17-01-2011)

We waren dus uitgenodigd op een bijeenkomst in het gemeentehuis.
Aanwezig waren 6 mensen namens de gemeente, 7 ouders en 2 vertegenwoordigers van Stichting Balans.

Op de agenda stonden de punten:

 • Wijziging van de verordening
 • Communicatie
Wijziging:
 • al het vervoer vanaf 6 km blijft hetzelfde
 • is de afstand tussen huis en school < 6 km:
         * ouders verzorgen zelf vervoer.
         * als kind niet zelfstandig kan reizen of met begeleiding, dan is er recht op vervoer.

  Inhoudelijk kwamen de volgende kritiekpunten op de wijziging:
 • hoe moeten ouders bewijzen dat hun kind niet zelfstandig kan reizen? Een briefje van de huisarts is niet onafhankelijk genoeg volgens Leerlingenvervoer. Het liefst willen ze een keuringsarts aanstellen.Dit terwijl er vaak al diagnoses van CIZ of Jeugdzorg zijn. 
 • moeten ouders bewijzen dat ze hun kind niet kunnen begeleiden? We gaven aan dat het begeleiden vaak onmogelijk is omdat de meeste ouders meerdere kinderen hebben die ook nog eens niet naar dezelfde school gaan. En de druk op onze gezinnen is al zo groot.

  Ander kritiekpunt t.a.v. de wijziging:
 • Tijdens de raadsvergadering van 4 november, waar enkele ouders hebben ingesproken, is door wethouder Bargeman toegezegd dat er niets veranderen zou. Waarom is er nu wel een wijziging? Volgens Leerlingenvervoer is de wijziging al door de gemeenteraad aangenomen. 

Door de ouders werden nog andere problemen op tafel gelegd. Die hadden op zich niks met de wijziging nodig, maar met twee dingen:

1. De manier waarop Leerlingenvervoer wijzigingen wil doorvoeren
2. Het beleid tot nu toe van het leerlingenvervoer

1. De gemeente wil de verantwoordelijkheid meer bij de burgers leggen. In dit geval dus de
    ouders.

    In totaal moet er 50.000 bezuinigd worden op het leerlingenvervoer.
    Intussen willen ze kwetsbare groepen ontzien (bericht in de krant). De ouders met kwetsbare
    kinderen nemen al heel veel verantwoordelijkheid. Meer is onmogelijk.
 Leerlingenvervoer legt
    ons nu dingen op, die al besloten lijken te zijn.
2. Er zijn dingen waar ouders tegen aanlopen:

 •    vervoer naar BSO   Als ouder(s) werken kan het kind niet thuis worden afgezet.
     Als de BSO geen onoverkomelijke omweg is, zou dit toch moeten kunnen.
 •    vervoer naar VSO
     Leerlingenvervoer vindt de cluster 4 school in Hoogeveen passend onderwijs voor alle
     cluster 4 kinderen, terwijl dit toch niet altijd klopt (internaliserend kinderen zijn er niet
     altijd op hun plek, er worden geen diploma’s gegeven).
 •    er wordt telkens verwezen naar verordening Leerlingenvervoer, maar dat is geen wet,
     maar wordt door de gemeente zelf vastgesteld. Er staan ook mogelijkheden voor
     ‘uitzonderingen’ in.
 •    en enkele andere dingen die ook bij de vervoerder liggen bv winterbanden.

Communicatie:

Er werd ons gevraagd of wij ideeën hadden voor een betere communicatie.
De dingen die we noemden waren:

 • eerder, duidelijker en concreter (‘toegezegd’ door Leerlingenvervoer: de aanvragen zijn voor de zomervakantie afgerond!)
 • site toegankelijker maken
 • kijken naar individuen: niet naar kilometergrens, niet naar leeftijdsgrens. Verordening niet als vaststaand gegeven zien.
 • ouders willen graag aan de ‘voorkant’ van het beleid zitten.

Tot slot: 

Leerlingenvervoer belooft ons al onze punten mee te nemen en met een brief te komen naar alle aanwezigen.

woensdag 31 augustus 2011

De eerste bijeenkomst (21-10-2010)

Met dank aan de SBO-scholen in Hoogeveen (die een brief naar de ouders lieten gaan), kwamen er op deze eerste avond veel ouders (ca. 20). Veel meer dan we verwacht hadden.
Renske Postuma en Thea Kester waren er namens Stichting Balans. Renske had de leiding.
Er kwamen heel veel reacties van de ouders. Niet alleen op de (evt.) plannen van de gemeente, maar ook veel commentaar op het huidige leerlingenvervoer.
De punten die genoemd werden waren:
 • problemen met communicatie met leerlingenvervoer van gemeente Hoogeveen (telefonisch contact, maar ook het laat geïnformeerd worden).
 • problemen met vervoerder (slechte kwaliteit bussen, geen winterbanden, slechte communicatie, teveel wijzigingen in chauffeurs)
 • bezorgdheid over komende bezuiniging van de gemeente op leerlingenvervoer: wat willen ze nu precies gaan doen? Wat weten ze over onze "speciale" kinderen? Wat weten ze over de situatie waarin we als ouders zitten?
Wat we graag zouden willen:

 • We willen duidelijkheid
 • We willen graag meedenken
Er werd besloten om een brief te schrijven namens Balans en de Werkgroep naar de beleidsmedewerker leerlingenvervoer.  Om ze te informeren over onze stappen en om te vragen waar ze precies op willen bezuinigen.
Daarnaast gingen er enkele ouders naar de raadsvergadering op 4 november. Daar werd ingesproken over onze zorgen wat betreft de bezuinigingen op leerlingenvervoer.
Deze inspraak is te horen op het het geluidsarchief van de gemeente (gemeentesite).

Tot slot kregen we als reactie op de brief naar leerlingenvervoer een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente. 

Hoe het begon (2 september 2010)

Het begon allemaal met mijn telefoontje naar leerlingenvervoer.
Onze oudste zoon moet nl. komend schooljaar naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs in Steenwijk worden vervoerd.
In het telefoongesprek kreeg ik te horen, dat dat niet mogelijk was en dat het hele leerlingenvervoer op z’n kop ging. Er zou helemaal geen vervoer meer naar Steenwijk zijn. 
De vergoedingen blijven wel, maar de ouders moeten zelf vervoer zien te regelen.
Dat is een landelijke trend, zei ze.
Ook werd er gezegd dat er soms vanuit scholen zelf vervoer moest worden geregeld.

Dit vond ik zo erg (en eigenlijk ook heel raar), dat ik direct allerlei mensen ben gaan benaderen: van stichting Balans, ouders en scholen.
Allereerst hebben we toen een avond uitgekozen om met ouders en Stichting Balans te overleggen.

dinsdag 30 augustus 2011

Het leerlingenvervoer in Hoogeveen

We willen deze blog op gaan zetten om met name ouders op de hoogte te stellen van de gesprekken die de werkgroep gehad heeft met de gemeente. Om verhalen van ouders te verzamelen en om samen na te denken over goed leerlingenvervoer.